KEYNOTE ADDRESS PARA SA SANDUGO

KEYNOTE ADDRESS PARA SA SANDUGO

KEYNOTE ADDRESS PARA SA SANDUGO ASEMBLEYA NG MGA PAMBANSANG MINORYA PARA SA SARILING PAGPAPASYA AT MAKATARUNGANG KAPAYAPAAN Oktubre 14-15, 2016 University of the Philippines Diliman ni Joanna K. Cariño Cordillera People’s Alliance for the Defense of Ancestral Domain...

Pin It on Pinterest