PRAYMER: DUYOG, Pakikiisa sa Pakikibaka ng Mamamayang Moro

Duyog-20170822

Sino ba ang Muslim?
Bakit maraming Kristiyano ang negatibo at mababa ang pagtingin sa mga kababayan nating Muslim?
At bakit negatibo naman ang pagtingin ng maraming Muslim sa gobyerno sa Maynila?

Pin It on Pinterest