Aytas defend ancestral domain vs. quarrying

Aytas defend ancestral domain vs. quarrying

By MARYA SALAMAT Bulatlat.com Porac, PAMPANGA – After eight years of intense quarrying in Ayta ancestral lands in the village of Camachiles in this town, the Aytas have had enough of being ignored by the government and the quarrying companies. Their ancestral land is...
KEYNOTE ADDRESS PARA SA SANDUGO

KEYNOTE ADDRESS PARA SA SANDUGO

KEYNOTE ADDRESS PARA SA SANDUGO ASEMBLEYA NG MGA PAMBANSANG MINORYA PARA SA SARILING PAGPAPASYA AT MAKATARUNGANG KAPAYAPAAN Oktubre 14-15, 2016 University of the Philippines Diliman ni Joanna K. Cariño Cordillera People’s Alliance for the Defense of Ancestral Domain...

Pin It on Pinterest